I hope all my Marathi speaking friends enjoy this blog. I'll try to make it the best resource for the best nursery rhymes, children's songs complete with videos and lyrics in Marathi.
RSS

Hale Ha Nandaghari Palana

हाले हा नंदाघरी पालणा
 त्यात देखणा, गोजिरवाणा, हसतो गोकुळ राणा

ओठ लाल ते, डोळे चिमणे, हास्यातून त्या फुले चांदणे
स्वरुप सुंदर लोभसवाणे, मोहून घेई मना

बोल बोबडे ते भाग्याचे, शब्द वाटती ते वेदाचे
रुणझूणताती घुंगुरवाळे, येई धेनूना पान्हा

नंद यशोदा करीती कौतूक, आनंदाचे अमाप ते सुख
मायपित्याविण कसे कळावे, सौख्य तयाचे कुणा


Women sing in praise of the newborn comparing the infant to Lord Krishna on the occasion of his naming ceremony in this Marathi song.

No comments:

Post a Comment

 
Kontera Content Link