I hope all my Marathi speaking friends enjoy this blog. I'll try to make it the best resource for the best nursery rhymes, children's songs complete with videos and lyrics in Marathi.
RSS

Asava Sundar Chocolatecha Bangla - Marathi Children's Song

Asava Sunder Chocolatecha Bangla is about a little girl's fantasy about a bungalow made of chocolates and biscuits.... Hmmm....Yummy in my Tummy :-)

 Asava Sunder Chocolatecha Bangla Lyrics
असावा सुंदर चॉक्लेटचा बंगला
चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला
चॉक्लेटच्या बंगल्याला टॉफीच दार
शेपटीच्या झुपक्यान झाडून जाईल खार
गोल गोल लेमनच्या खिडक्या दोन
हेलो हेलो करायला छोटासा फोन
बिस्कटांच्या गच्चीवर मोर छानदार
पेपेरमींटच्या अंगणात फूल लाल लाल
चांदीच्या झाडामागे चंदोबा रहातो
छोट्याश्या फुलाशी लपाछपी खेळतो
उंच उंच झोक्याचा खेळ रंगला
मैनेचा पिंजरा वर टांगला
किती किती सुंदर चॉक्लेटचा बंगला
चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला

1 comment:

 
Kontera Content Link